Hoe het begon...

Het begon allemaal in 1978. Tussen twee pilsjes door kwamen Jos Jacobs en Jos en Mariet Verstappen tot de conclusie, dat het zo langzamerhand eens tijd werd om in Reuver een badmintonclub op te richten. Na vier pilsjes werd dit idee steeds duidelijker en toen Tiny en Wim Derix kwamen aanlopen, lag er al gauw een plan op tafel. Theo Bors en Tiny en Heinz Ververs sloten zich al gauw bij dit viertal aan.

Inmiddels deden Thea Schreurs en Truus Punt in de buurt Wildenkamp pogingen om ook een clubje van de grond te krijgen. Nadere informatie bij de gemeente leerde hun, dat er reeds een verzoek was binnengekomen van Jos Jacobs. Nadat er met Jos contact was opgenomen werd er besloten om een contactavond te organiseren. Deze vond plaats op 22 December 1978 en zo werd de badmintonclub “Smash ‘79” geboren. De officiële statuten werden gemaakt met ingang van 1 Januari 1979 en vanaf die datum kende Reuver dus een echte badmintonvereniging. Het voorlopige bestuur zag er als volgt uit:

  • Jos Jacobs Voorzitter
  • Mariet Verstappen Secretaresse
  • Theo Bors Penningmeester
  • Truus Punt Bestuurslid
  • Wim Derix Bestuurslid

Gewapend met thermoskannen koffie begon men op de zaterdagmorgen met 12 personen in de gymzaal aan de Gouverneur van Hövelllaan. De belangstelling voor deze sport groeide vlug en tevens was me n in Reuver inmiddels begonnen met de bouw van een sporthal. Een reden te meer voor “Smash ‘79” om meer uren aan te vragen, daar het gezelligheidsclubje van weleer was uitgegroeid tot een heuse vereniging.

Vanaf 1 September 1979 werd “Smash ‘79” ingeschreven als lid van de Nederlandse Badminton Bond en is in dat jaar bij notariële akte opgericht. Alle rechten, plichten en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Daar de naam “Smash” al meerdere malen voorkwam, werd besloten om de naam te wijzigen in BC Rebeo (REuver – BEesel – Offenbeek). Sporthal “De Schans” werd op 1 November 1979 in gebruik genomen en op dat moment telde BC Rebeo reeds 80 leden en stonden er nog eens 20 mensen op een wachtlijst. De gevechten met de officiële instanties zoals de S.A.R. en de gemeente voor redelijke uren in de sporthal leverden het bestuur bijna grijze haren op, maar het resultaat was redelijk te noemen.

In 1980 werd er voor het eerst deelgenomen aan de districtscompetitie van de NBB met een gemengd dubbel team. In November 1981 werden de eerste jeugdleden toegelaten tot de vereniging en in 1982 deden de eerste jeugdleden reeds mee aan de juniorencompetitie.

Net als elke vereniging kent BC Rebeo sportief haar hoogte- en dieptepunten. In het seizoen 1981-1982 werd een herenteam van BC Rebeo kampioen en de 3e klasse van het district met promotie naar de 2e klasse. In de loop van de jaren zouden er nog verschillende teams kampioen worden, met als een van de hoogtepunten uit latere seizoenen, het seizoen 1992-1993 waarin het 1e team ongeslagen kampioen werd in de 2e klasse en promoveerde naar de 1e klasse van het district.

Enkele recentere hoogtepunten zijn het ongeslagen kampioenschap van het 1e team in het seizoen 2002-2003 in de 1e klasse gemengd met als gevolg de promotie naar de hoofdklasse en het ook al ongeslagen kampioenschap van het 2e team in 2003-2004 in de 2e klasse van de herencompetitie met als gevolg de promotie naar de 1e klasse.

In 2007 telt BC Rebeo ongeveer 150 leden, waarvan ongeveer 70 jeugdleden. De diverse werkzaamheden binnen de vereniging zijn aardig verdeeld over het bestuur en de verschillende commissies. Struikelpunt in de afgelopen jaren is vooral de begeleiding van jeugdleden op de zaterdagmorgen training gebleken.